Projektadatok:


  • Kedvezményezett neve: Kázsmárk Község Önkormányzata
  • Projektazonosító: EFOP-2.4.1-16-2017-00068
  • Projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása Kázsmárk településen (ERFA)
  • Támogatás összege: 199 097 000 Ft
  • Projektmegvalósítás kezdete: 2019.06.01.
  • Projektmegvalósítás tervezett befejezésének határideje: 2021.09.30.
  • Projektmegvalósítás tényleges befejezése: 2022.05.31.
  • Támogatás mértéke 100%

A projekt bemutatása:

A projekt keretében Kázsmárk településen, a Dankó Pista út és a Rozmaring út lakosaira fókuszáló, hasonló nevű, EFOP-1.6.2-16-2017-00058 azonosító jelű komplex fejlesztési programhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházás történik.

A projekt egyrészt a lakhatási problémát kívánja kezelni. A társprojektbe bevont, 100 fő célcsoporttag közül, szakmai szempontokon alapuló döntés szerint kiválasztott 32 fő költözhet majd az akcióterületen felújított 2 db, vagy a település más részén újonnan épülő 4 db önkormányzati bérlakásba.

Mindemellett kialakításra kerül egy Csillag- "Cherhaj" szolgáltató pont a Rozmaring utca – Dankó Pista utca által körülhatárolt területen, ahol különféle szolgáltatásokat – tisztálkodás, mosás, közösségi tér használata – vehetnek igénybe az itt élő lakosok. Továbbá ez az épület ad otthont az itt élők felzárkóztatását célzó fejlesztő, támogató programoknak.

Felújításra kerül a korábban megépült szociális szolgáltató ház (Kázsmárk, Fő út 87.), amely egy új közösségi térrel bővül, így nyújtva még teljesebb körű szolgáltatást a település lakosai számára.

A projekt magába foglalja a közösségi tervezés módszertanát használó előkészítést, a szükséges ingatlanvásárlásokat, a beruházás teljes körű tervezését és a komplett kivitelezést.

A felújított és újonnan felépített ingatlanok Kázsmárk Község Önkormányzatának tulajdonát képezik.

A kivitelezés teljes körű befejezésére és a műszaki átadásra a közösségi célú épületek esetében 2021. szeptemberében, a szociális bérlakások esetében 2021 decemberében került sor. A közösségi célú épületek használatba vételi engedélye 2022. márciusában született, a szolgáltatásnyújtás ez után indulhatott meg a beruházással érintett épületben, illetve épületrészben. Az új építésű és felújított bérlakások hatósági bizonyítványai 2022. májusában születtek. A település bérlakásrendelete alapján kiírt lakhatási pályázati eljárás lefolytatása során került kiválasztásra a 32 fő, akik elfoglalhatták új lakóhelyüket, ez által is segítve az életminőség javulását és a társadalmi felzárkózás lehetőségét.

További információ kérhető:

onkormanyzat.kazsmark@gmail.com