KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2016-00634


Kázsmárk Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00634

Projektadatok:

  • Kedvezményezett neve: Kázsmárk Község Önkormányzata
  • Projektazonosító: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00634
  • Projekt címe: KÁZSMÁRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
  • Támogatás összege:6 000 000 Ft, azaz hatmillió Ft.
  • Projektmegvalósítás kezdete: 2016.08.15.
  • Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.
  • Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt bemutatása:

Jelen pályázat Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal Kázsmárkon található székhelyének ASP központhoz való csatlakozásakor felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására irányul.

A közös hivatal alkalmazásában 6 munkavállaló fogja használni az ASP rendszert a bevezetést követően. Az önkormányzat az alábbi szakrendszerekhez kíván csatlakozni: a) iratkezelő rendszer, b) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, c) gazdálkodási rendszer, d) ingatlanvagyon-kataszter rendszer, e) önkormányzati adó rendszer, f) ipar- és kereskedelmi rendszer, g) hagyatéki leltár rendszer. Az ASP rendszer majd használó, mind a 6 fő képzését tervezzük, melyhez a pályázat keretében a képzésre eljutás költségét kívánjuk elszámolni.

A jelenlegi számítógépes állomány elavult, cserére szorul, ezért jelen projekt keretében 4 új munkaállomás, 2 db laptop kerül beszerzésre és új munkaállomásonként 1-1 monitor, valamint az összes ASP rendszer használatára tervezett munkaállomáshoz 1-1 kártyaolvasó. A hivatal részére szükséges 1 db A3-es multifunkciós eszköz beszerzés. A megvalósítás keretében módosításra kerül az IT biztonsági szabályzat, az Iratkezelési szabályzat.

Megvalósul az Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja a gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer tekintetében. A rendszer hatékony működése érdekében elvégzésre kerül az adatállományok tisztítása, hibák javítása, megtörténik az önkormányzatok korábbi nyilvántartásaiból az ASP rendszerbe történő adatmigráció. Az adatmigráció költségét szakértői szolgáltatásként kívánjuk elszámolni. Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során tesztelésre, ellenőrzésre kerül az összes kialakított szolgáltatás működése, valamint a migrált és átadott adatok.

Kötelező nyilvánosság feladatoknál az egyéb fejlesztés, 150 millió Ft alatti kategóriában szereplő tevékenységeket fogjuk megvalósítani (honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, az önkormányzat székhelyén C típusú tájékoztató tábla kihelyezése, fotódokumentáció elkészítése).

A megvalósítás során nem tervezzük közbeszerzési eljárás lefolytatását, mivel egyik tevékenység sem esik a KBT hatálya alá.