TOP-4.1.1-15  

Léh Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a térségben élő lakosság egészségi állapotának, egészségfejlesztésének javítását. Ezért döntött úgy, hogy pályázatot nyújt be a TOP-4.1.1-15 kódszámú "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" című pályázati felhívásra.

A községben szükségessé vált az egészségügyi alapellátást szolgáló intézmény, hatályos törvényi és hatósági előírásoknak, szabályoknak megfelelő felújítása, korszerűsítése az épület megfelelő színvonalú alapfokú orvosi ellátást, a megelőzést és a munkahelyi körülményeket javító berendezési, orvosi és informatikai eszközökkel történő felszerelése.

A projekt közvetlen célja Léh község központjában elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonban lévő összetett egészségügyi feladatokat ellátó orvosi rendelő épületének felújítása, berendezéssel és orvosi és informatikai eszközökkel történő felszerelése.

Általános cél a település népességmegtartó erejének növelése, az általános infrastruktúra, a közszolgáltatások színvonalának javítása, az itt élő emberek számára az egyenlő hozzáférési lehetőségek biztosítása az alapfokú egészségügyi ellátáshoz, amelynek fontos eleme az orvosi rendelő felújítása, berendezési, orvosi eszközökkel történő felszerelése. Továbbá az egészségügyi alapszolgáltatások vonzóvá tétele a korszerűsítés által, a munkafeltételek minőségének javításával.

A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesüléséhez, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez.

A jelen projekt során a fejlesztés által az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

  • korszerű orvosi eszközök és berendezések modernizációja, kiegészítése valósul meg,
  • személygépkocsi beszerzés
  • az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelőnek helyet adó ingatlan felújítási munkálatai:
  • épületgépészet, fűtéskorszerűsítés;
  • épületvillamosság korszerűsítése;
  • napelem telepítés;
  • meglévő szolgálati lakás felújítási munkálatai

Kedvezményezett neve: Léh Községi Önkormányzat

A projekt címe: Orvosi rendelő felújítása Léh településen

A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00026

Megvalósítás időszaka: 2017.07.01 - 2021.10.15.

A projekt összköltsége: 29 201 107 Ft

A támogatás mértéke: 100%